Green Mountain HS
Game
10/26 4:00p
iLevel III 
Green Mountain HS
Trailblazer Stadium
Game
10/27 7:30p
iVarsity 
Green Mountain HS
Evergreen High School
Game
10/28 10:00a
iJunior Varsity 
Green Mountain HS
Trailblazer Stadium
Game
11/03 4:00p
iVarsity 
Alameda H.S.
Evergreen High School
Game
11/04 10:00a
iJunior Varsity 
Alameda H.S.